behandeling2.jpg
stress.jpg
behandeling2.jpg

Stress vrij lijf


De nummer 1 oorzaak van ziekteverzuim: een gespannen geest en een gespannen lijf. Aanhoudende spierspanning zet uw zenuwstelsel onder druk. Maar gelukkig valt er iets aan te doen! Met een gecombineerde aanpak (fysiek en mentaal) help ik u te ontspannen.

SCROLL DOWN

Stress vrij lijf


De nummer 1 oorzaak van ziekteverzuim: een gespannen geest en een gespannen lijf. Aanhoudende spierspanning zet uw zenuwstelsel onder druk. Maar gelukkig valt er iets aan te doen! Met een gecombineerde aanpak (fysiek en mentaal) help ik u te ontspannen.

Last van aanhoudende onverklaarbare klachten, spierspanning en stress?

Een gespannen lijf kan tot serieuze klachten leiden. Burn-out, chronische spierpijn, migraine, pijnlijke schouders, heup- en kniegewrichten... Vaak onverklaarbare klachten die gezond functioneren ernstig in de weg staan. Klachten waar scans en foto’s geen oorzaak of oplossing voor bieden.

Tijdens een natuurgeneeskundig consult bij Stress Vrij Lijf kijk ik vanuit een integraal perspectief hoe u van uw klachten kan worden genezen. Ik benader uw klachten vanuit een psychsociaal perspectief, een life style perspectief én een spierspannings/fysiek perspectief. Het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam staat centraal. Ik kijk niet alleen naar waar de klachten zich openbaren, maar focus met name op de 'gehele' mens.

Uw therapeut: Martin Jager

Ik heb een psychosociale achtergrond (Doctoraal Psychologie, NLP Master, Psychosynthese, Provocatieve interventies) en een complementaire opleiding Life Science (Life Style) gevolgd. Aanvullend heb ik de opleiding Medische Basiskennis afgerond en heb ik ervaring en kennis over spierontspanningstechnieken (triggerpointbehandeling, fasciatherapie, spierstress relaxatie techniek).

Door deze achtergrond ben ik aangesloten bij de Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze (VBAG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg waardoor mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars (ook door CZ) worden vergoed.

 

 

Behandelwijze

Bij de Natuurgeneeskundige Praktijk Stress Vrij Lijf breng ik de klachten in kaart die u ernstige dagelijkse problemen geven. U krijgt een fysieke spierscan die bewustwording teweeg brengt over de huidige spanningsniveau in het lijf.

Vervolgens wordt zowel het lijf als de geest tot ontspanning gebracht. Het doel is de klachten die het functioneren belemmeren te doen verdwijnen of te verminderen.

De stress neemt daarmee af, waarna we samen in kaart brengen welke gedachtenpatronen blokkerend werken. Die gedachten vervangen we door gezonde denk-strategieën.

 

 

 

Ook uw life style wordt in kaart gebracht en we onderzoeken welke veranderingen noodzakelijk zijn om structurele ontspanning in het lijf te creëren.

Mijn integrale fysieke/mentale aanpak heeft zijn werkzaamheid al honderden malen bewezen bij de cliënten die ik de afgelopen 8 jaar heb mogen helpen een meer ontspannen.

stress.jpg

Martin Jager


Martin Jager is uw natuurgeneeskundig therapeut bij Natuurgeneeskundige Praktijk Stress Vrij Lijf.

Martin Jager


Martin Jager is uw natuurgeneeskundig therapeut bij Natuurgeneeskundige Praktijk Stress Vrij Lijf.

 

 

Voor informatie of specifieke vragen:

Wij zijn bereikbaar op alle werkdagen, bij geen gehoor kunt u inspreken en bellen wij u zo snel mogelijk terug.

 

 

 

 

Natuurgeneeskundige Praktijk
Stress Vrij Lijf

Tot 30 oktober 2019:
Veilinghavenkade 129
3521 AT Utrecht

Vanaf 30 oktober 2019:
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht

VBAG 2150102
RBCZ/TCZis: 911953R
AGB zorgverlenerscode 90-042973
AGB praktijkcode 90-51739
Meldingsnr. CBP m1580036
BSRAN lidnummer 40

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling •natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult